การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามโครงการ Innovation for Thai Educaton (IFTE) เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามโครงการ Innovation
for Thai Educaton (ITFE) เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี