ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 5/2565
โดยมี นายเกษม สดงาม ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ
อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี