ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเปิดภาคเรียนวันแรก ในรูปแบบการเรียนแบบ On site

วันอังคารที่ 17 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเปิดภาคเรียนวันแรก ในรูปแบบการเรียนแบบ On site ของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และเด็กนักเรียน โดยมี นายสุชิน ตุลาทอง
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี