พิธีเปิดการประกวดภาพยนตร์สั้น

วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานพิธีเปิดการประกวดภาพยนตร์สั้น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
โดยมีนักเรียน ส่งคลิปภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ทีม