ประชุมจัดทำองค์ประกอบการย้าย/โอน 38 ค.(2)

วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมจัดทำองค์ประกอบการย้าย/โอน 38 ค.(2) โดยมี นายเกษม สดงาม ประธานคณะ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ
อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี