การประชุมสัมมนาเครือข่ายการศึกษาเอกชนนอกระบบ

วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการศึกษาเอกชนนอกระบบ ณ ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกฃน