ประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมดังกล่าว
ร่วมรับชมผ่าน zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี