กิจกรรมวันรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดในพิธีเปิดกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว