ลงพื้นที่ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ และโรงเรียนเครือข่ายฯ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน ลงพื้นที่ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ และโรงเรียนเครือข่ายฯ โดยมี
นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ร่วมการต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
และลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า และโรงเรียนบ้านม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี