ต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน ลงพื้นที่ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ศธภ.1 หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ร่วมการต้อนรับ และลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี