ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน พร้อมนางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมปลูกป่า สพป.ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทหารจิตอาสา ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี