ประชุมผ่านระบบ conference คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ครั้งที่ 1/2565

 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุมผ่านระบบ conference กับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกินห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมดังกล่าว ดำเนินการงานโดยคุรุสภาจังหวัดลพบุรี