ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

   วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิหน้าที่แทน ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี