สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รอบ5)

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2564 (รอบ5) โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานในการปฐมนิเทศ
และให้โอวาท ระเบียบวินัยข้าราชการ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล