ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน ร่วมประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 ประธานเปิดการประชุม
ดังกล่าว ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี