ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และร่วมเสวนา“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค”

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และร่วมเสวนา
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค”
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุม ดังกล่าว และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี