ร่วมต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิด “มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565”

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิด “มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยี ประจำปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อจอม ฐิตปุญโญ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดย นายสุภภิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี