พิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563ท่านสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ท่าน และรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ท่าน โดยมี นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563 ท่านสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020