การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปี 2565)

ข้อ 22 – 3 การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อ 22 – 4การย้าย การโอน ประจำปีงบประมาณ 2565
ตามลิงค์ : https://www.lripeo.go.th/กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารแนบ