ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
มอบหมาย นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี