ตรวจความพร้อมโรงเรียนเอกชน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสิริลักษณ์ วงศ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการฯ ออกพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดลพบุรี ได้แก่ โรงเรียนใจฟ้า โรงเรียนกวดวิชาเกียรติรพี โรงเรียนภาษาหัวเต๊อะวิทยา