การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี