ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ว่างเพิ่มเติม