รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 *แก้ไขประกาศหน้าที่ 23, 26, 27 (เลขประจำตัวสอบจาก 7 หลัก เป็น 8 หลัก) และหน้าที่ 28 (ข้อ 8) * ติดต่อสอบถาม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ลพบุรี 064-6370235