ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารแนบ