ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี