แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นั้น ในการนี้ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ