รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบ