ผู้สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ ปี 64 สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเองได้..(เริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่ 18 ธ.ค.64 – 17 มกราคม 2564 )

ผู้สอบคัดเลือกฯ สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://103.205.161.138 หัวข้อ “ตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564”

วิธีการเข้าตรวจสอบระบบ
– ใช้เลขบัตรประชาชน กับ เลขประจำตัวผู้สมัคร

เปิดระบบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึง 17 มกราคม 2564 (30วัน)