การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และนางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต