คุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 แบบผสมผสาน Onsite – Online ในธีม “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่