📃📲 ขอเชิญรับชมสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2565

ขอเชิญรับชมสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2565

เรื่อง สู่ฝัน ทีม โอฬาร

“เมื่อครูต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย การพยายามพัฒนาตนเองของครู เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ครูจึงต้องทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ ทุ่มเทเพื่อลูกศิษย์ของตน ให้สู่ฝันของพวกเขาทุกคน”

รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565

หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

👉👉 สามารถติดตามรับชมสปอตโทรทัศน์ และสปอตวิทยุ “วันครู” ประจำปี 2565 ได้ที่ YouTube Khurusapha:  www.youtube.com/c/khurusapha