ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี

    วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ผอ.สพป.ลบ 1 - 2 รอง ผอ.สพม.ลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการครู ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี 1.ร.ร.บ้านลำโป่งเพชร 2.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 3.ร.ร.โคกสำโรง โดยมี
นายสุภกินห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานต้อนรับ