คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย

👉👉 ดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35126/