คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ดังนี้

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

2. รางวัลคุรุสภา

3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

4. รางวัลคุรุสดุดี

5. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเสนอผลงานตามรูปแบบที่คุรุสภากำหนด และส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์ม : http://1ab.in/b2Je