ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา ดำเนินงานโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน