ขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล www.วันครู.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

📌ขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 💻📲 ผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล www.วันครู.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

📢 หัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการมูลนิธิเด็กดี, หัวหน้าโครงการวิจัยฯ นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้จัดการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Growth Mindset และ Executive Function เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

👉👉 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7 (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

📰 คู่มือการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

รับชม https://youtu.be/LzjgA86ZuxA

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/12/34960/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line วันครู 2565 Line ID: @885eubws