คุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564

คุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564 จำนวน 7,321 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน

👉 สามารถตรวจสอบรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564 ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/02/35761/

ฟล์ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564 จำนวน 7,321 คน

ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือฯ จำนวน 30 คน