กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมสนับสนุนพิธีมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและบุคลากรจากโรงเรียนเมืองละโว้วิทยา ร่วมสนับสนุนการมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย