ตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา และ โรงเรียนสามารถคิด โดยพิจารณาการขอขยายชั้นเรียนและปรับสภาพห้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเลขที่ 76/2565 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565