ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดลพบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี และ นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดลพบุรี