ประชุมคัดเลือกนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการ ร่วมประชุมคัดเลือกนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมี นายนิวัฒ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี