รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ค ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้