ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 27  เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าแทนประธานคณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาท
น้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (คณะกรรมการบางส่วนร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom)