ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดลพบุรี และนมัสการ พระเทพเสนาบดี ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวินิตศึกษาฯ มาบรรยายให้กับครูโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี