รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ​ในคณะอนุกรรมศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​

การรับสมัคร และเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องยื่นแบบประวัติฯ ตามท้ายประกาศด้วยตนเอง จำนวน 10 ชุด ในระหว่างวันที่ 6 -​14 กรกฎาคม​ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บริเวณโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 036-776771

าวน์โหลดเอกสารที่นี่