พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี