ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

✨ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควร
ได้รับพระราชทางรางวัล “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 5 ปี 2566

👉ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 036 776 884
Facebook fanpage คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
เว็บไซต์ https://www.lripeo.go.th/

ดาวน์โหลดประกาศและแบบเสนอชื่อได้ที่
https://drive.google.com/…/1cuiVoWa6vMvqEoj1FMHc-Lre…