การนำรายชื่อผู้สอบแข่งได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้

เอกสารแนบ