คุรุสภาจังหวัดลพบุรี

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 👉 สามารถยื่นแบบคำขอฯ พ …
อ่านเพิ่มเติม
คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ดังนี้ 1. รางวัลครูภาษาไทยด …
อ่านเพิ่มเติม
คุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564 จำนวน 7,321 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้ …
อ่านเพิ่มเติม

🎗พิธีมอบรางวัล”ครูยิ่งคุณ” และ”ครูขวัญศิษย์” ปี 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวีดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว
 
อ่านเพิ่ม…         

คุรุสภารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2564 

อ่านเพิ่ม ..        

“จดหมายเหตุคุรุสภา” 126 ปี คุรุสภา (พ.ศ. 2438 – 2563) เล่มที่ 1

          คุรุสภามีประวัติยาวนาน เริ่มตั้งแต่มีการอบรมครูครั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน” ในปี 2438 จึงตั้งเป็น “สภาไทยาจารย์” พัฒนาเป็น “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” และ “สามัคยาจารย์สมาคม” ตามลำดับ

อ่านเพิ่ม ..    

คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

ถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่ม..   

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

อ่านเพิ่ม..  

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

อ่านเพิ่ม..